Soutěž: Vesnice roku 2022Dne 24. 2. 2022 byl vyhlášen po dvouleté pauze

26. ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky

do šestadvacátého ročníku soutěže Vesnice

roku mohou obce podávat až do 29. dubna.

V následujících dvou měsících pak proběhnou

krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční

v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěze

a nositele titulu „Vesnice roku 2022” vyhlásí

zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 17. září

2022 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Přihláška a jak na to