Společně pro úspěch našich škol a dětí

„Úroveň školství v regionu má nejvyšší sílu a dopad na každého žáka. Do vzdělávání patří spolupráce a ne konkurence!” To říkají odborníci na školství, ale jak to udělat? Vznikají různé strategie, dokumenty, projekty. Mimo jiné také MAP – Místní akční plány rozvoje vzdělávání. „Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání,“ je napsáno v oficiálních dokumentech. „Ale zároveň všichni víme, že nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol a obcí,“ říká Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice.

A přidává další informace:
„V našem kraji za Prahou se často setkávají učitelé a rodiče nejen v jedné třídě a škole, ale třeba i kolegové ze sousední školy, z jiné obce či města. Představitelé formálního i neformálního vzdělávání, zřizovatelé státních i soukromých škol. A není to všude a vždy samozřejmostí! Uvědomujeme si, že se spoustou problémů (např. nedostatek škol, chybějící učitelé, požadavky rodičů na školy a škol na rodiče), které se na řadě míst v ČR teprve pomalu objevují, my v prstenci kolem Prahy už dlouhodobě reálně žijeme a musíme a někdy je i umíme řešit. Při jednom neformálním ředitelském setkání nás napadlo uspořádat regionální konferenci zejména pro učitele a ředitele, ale i pro zřizovatele, rodiče i veřejnost. V našich školách a obcích máme totiž spoustu lidí, kteří mají co předat dál, a zároveň se o své znalosti a zkušenosti rádi podělí s ostatními. To je opravdu cenné! Na přípravě a realizaci konference participuje (a bude ještě participovat) opravdu velké množství lidí. MAP si vzalo na svá bedra vše zkoordinovat a formálně zaštítit. My ostatní pomáháme, jak můžeme a jak zvládáme nad rámec našich běžných povinností. Bude to zkrátka taková „konference po sousedsku“. O tom, jak moc se povede nejen konference, ale zejména pak implementovat získané zkušenosti do praxe, rozhodneme my všichni, kteří se ve čtvrtek 20. února 2020 sejdeme SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ NA ŘÍČANSKU. Více informací naleznete na www.map-ricany.cz