Stoleté oslavy v ZŠ Magic Hill Říčany

28. října jsme si připomněli jednu z nejvýznamnějších událostí tohoto století – vznik Československa. Současně – a na to nezapomínejme – uplynulo 100 let od skončení první světové války! Takové výročí se  v našem životě odehraje jen jednou, a proto nemohlo zůstat bez povšimnutí ani v naší základní škole Magic Hill v Říčanech. Vždyť kde jinde lze v dnešní době zprostředkovat dětem hodnoty vlastenectví a lásku k vlasti než ve škole. Stále věříme, že tyto pojmy neztratily na  aktuálnosti, jakkoli se mohou zdát frázovité.
28. říjen nám symbolicky připomíná, že žijeme díky mnoha výjimečným osobnostem ve svobodném státě a že bychom si této svobody měli vážit. Proto jsme se vzniku Československa věnovali v Magic Hill celý týden.
Pro současné děti je skutečně obtížné porozumět událostem, jejichž přímými pamětníky byli jejich pra-pra-babičky a pra-pra-dědečkové. Sto let znamená pět generací, tudíž nikdo z nás už nemáme zkušenost „z první ruky“. Vznik republiky tak patří k našemu historickému dědictví, které musíme pečlivě opatrovat v nezkreslené podobě.
V naší škole jsme se vrátili do roku 1918 řadou akcí, mezi nimiž bylo divadelní představení, nácvik státní hymny nebo výroba státních symbolů. Starší žáci připravili malé muzeum stoletých artefaktů a celý týden se oblékali dobově. Vyvrcholením týdne bylo zasazení lípy republiky na Komenského náměstí a osazení informační cedule, pod kterou jsme zakopali kapsli s dokumenty připomínajícími dnešní oslavy. Až jednou tyto děti přivedou své vnuky a vnučky k naší lípě, budou jim moci hodnoty první republiky připomenout a zavzpomínat na svá školní léta v roce 2018.