Střední školy online

Veletrh vzdělávání SCHOLA PRAGENSIS je určen zejména žákům základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty se zde prezentují, letos však opět “pouze” online.
více info a přehled škol viz https://scholapragensis.eu/