Středočeský kraj zrušil zákaz tranzitu kamionů na Říčansku

Značky omezující tranzit kamionů Říčanskem se musejí zakrýt. Krajský úřad Středočeského kraje zrušil opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu. Proti rozhodnutí není odvolání. Úředníci tak opět pustili kamiony na silnice, kde od listopadu platil zákaz tranzitu nad 12 tun. Říčanská radnice však svou snahu o zákaz tranzitu rozhodně nevzdává.  Odbor dopravy Středočeského kraje zrušil opatření, které eliminovalo průjezd kamionů na Říčansku. Pokles nákladní dopravy byl razantní a snížil se zhruba na polovinu. Dle odhadů se jednalo o úbytek zhruba tisíc nákladních vozů denně.

Po zavedení zákazu tranzitu mi starostové okolních obcí či pražských městských částí děkovali za pozitivní dopad, lidé u většiny silnic si oddechli,“ komentuje situaci starosta Říčan Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Jednoho dne si kraj vyžádal spis a bez toho, abychom mohli cokoli vysvětlit, rozhodl.“ Do každodenních životů mnoha tisíců obyvatel se tak opět vrátí dopravní zácpy, smog, prach a nebezpečné dopravní situace.
Důvodem rozhodnutí je dle krajských úředníků z odboru dopravy porušení právních předpisů. Rozhodnutí se opírá zejména o lhůty, stanoviska jednotlivých dotčených orgánů a způsob vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí. Středočeský krajský úřad například vytýká říčanským úředníkům, že rozhodnutí nebylo vyvěšeno na úředních deskách všech dotčených obcí. Zároveň připouští, že tento fakt byl napraven. Při nápravě dokonce opět vznikl prostor pro námitky proti opatření. Nikdo se však nikdy na projektovou dokumentaci podívat nepřišel a námitky nepodal. S omezením tranzitu po zapracování připomínek souhlasila i Policie ČR. 
„Státní úředníci zaúřadovali. Šavlují mezi sebou termíny, vyjádřeními, stanovisky a pomohli tak speditérům na úkor obyvatel,“ komentuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Nemám pravomoc zasahovat do rozhodování a jednání státní správy. Připravili jsme projekt, nechali ho schválit, nakoupili značky….a teď si státní úřady mezi sebou vytýkají chyby.“ Říčanská radnice nyní požádá středočeské krajské zastupitele, aby přijali usnesení, kterým by dali jasný souhlas s umístěním značek na krajských komunikacích. Nevolení úředníci vydávají stanoviska, která ovlivňují kvalitu života desítek tisíc obyvatel středočeských měst a obcí. „Zatímco pražský magistrát své obyvatele chrání a bojuje za ně, středočeští zastupitelé nechají situaci v rukou úředníků? Očekávám, že se za nás zastupitelé postaví napříč politickým spektrem a rozhodnou, že souhlasí se zákazem tranzitu kamionů na Říčansku,“ dodává starosta Vladimír Kořen.