Talentové třídy v Mnichovicích FUNGUJÍ – chcete výtvarku, roboty nebo streetsport?

Koncept výběrových předmětových bloků na 2. stupni v ZŠ Mnichovice vstupuje do druhého roku. A jaké jsou prvotní zkušenosti? „Máme velkou radost, že to funguje,“ říká ředitelka školy Mgr. Marcela Erbeková. „Stálo nás obrovské množství energie, než jsme tento projekt vymysleli a uvedli do praxe, ale spokojenost a nadšení dětí nám dávají za pravdu, že jdeme správnou cestou. Tento koncept přináší dobrý pocit i pedagogům, kteří vidí zájem dětí a ne znuděné obličeje. Velmi se osvědčila dvojice vyučujících: pedagog
a odborník z praxe.”

Naše škola se vždy snažila jít dopředu a reagovat na měnící se vzdělávací potřeby ve 21. století. Není to jednoduché a přináší to práci navíc všem mým kolegům, kterým za to velmi děkuji.  Vždy je snadnější setrvat ve vyjezděných kolejích. Je ale jasné, že změny jsou potřeba. V dnešní době musíme dětem předávat nejen informace, které už si dokážou najít samy, ale především je motivovat, dát jim možnosti, aby poznaly, co je baví Naše škola se vždy snažila jít dopředu a reagovat na měnící se vzdělávací potřeby ve 21. století. Není to jednoduché a přináší to práci navíc všem mým kolegům, kterým za to velmi děkuji.  Vždy je snadnější setrvat ve vyjezděných kolejích. Je ale jasné, že změny jsou potřeba. V dnešní době musíme dětem předávat nejen informace, které už si dokážou najít samy, ale především je motivovat, dát jim možnosti, aby poznaly, co je baví a na co mají talent. A právě v tom jim mohou pomoci talentové třídy.V loňském roce jsme pro 6. a 7. ročníky nabídli Grafické studio, Práce se dřevem, Robotika a Streetsport. O všechny obory byl zájem a s úspěchem pokračují i letos. Navíc jsme přidali nové předměty: Hasiči a Záhady přírody. Koncept talentových tříd jsme rozšířili i do 8. a 9. ročníků: Domácnost, Media, Sebeobrana a Technika. Žáci si volí předmět vždy na jedno pololetí a podle toho, jak se v oboru „našli“, mohou v dalším pololetí setrvat nebo vyzkoušet něco jiného. V každém oboru musí studenti na konci pololetí vytvořit závěrečný „výstup“, na kterém se dohodnou s odborným lektorem a učitelem. 
Práce se dřevem
Naučit se řezat, vrtat, hoblovat, natírat, měřit a sám něco vyrobit – to vše mají možnost kluci i děvčata dělat ve školních dílnách v rámci volitelného bloku. Málo dětí má dnes tuto příležitost přímo doma, proto je vidět velký zájem a snaha u všech, kteří si tento obor vybrali. „Potěšilo nás a zároveň i překvapilo, že v letošním školním roce se přihlásilo hodně děvčat. Je vidět, že mají radost z toho, když vyrobí něco „opravdového“ a jsou velmi šikovné. Nevyrábíme si jenom pro sebe, ale začínáme také pracovat na vánočních dárcích, které budeme prodávat na jarmarku a tak přispějeme na konto školy,“ říká Luboš Kodytek. 
Streetsport 
Pod vedením zkušených trenérů z organizace Ulice dětem se děti učí zvládat některé ze základních akrobatických prvků, přeskakují různé překážky, cvičí na hrazdě, lavičkách a kruzích. Děti jsou stále obratnější, roste jejich fyzická kondice a učí se cvičit zdravě, aby si neublížily. „Koncept volitelných oborů mě velmi nadchnul a jsem rád, že nás paní ředitelka přizvala ke spolupráci,“ říká Dan Lacek. „Pracujeme s dětmi již dlouho a máme zkušenosti i z jiných škol a mohu potvrdit, že není nic horšího, než když se děti nudí a nemají o nic zájem. V našem bloku nejde jen o  cvičení, ale také děti učíme disciplíně, pomáhat slabším a pomalejším, vysvětlujeme jim, co to znamená pracovat v týmu a táhnout za jeden provaz. Snažíme se je poučit i o správné výživě. U nás oceňujeme ne borce, kterým jde všechno snadno, ale naopak děti, které se musí hodně snažit, aby dokázaly to co ostatní.“
Robotika 
Děti si mohou například vyrobit autíčko, dát na něj senzory a naučit jej, aby třeba při zaslechnutí zvuku změnilo směr. „Učitel je při těchto hodinách pouze průvodcem, děti jsou iniciátory, což vypadá lákavě, ale ve své podstatě to je velmi náročné. Ony samy musí přemýšlet nad tím, jaké informace od nás potřebují získat, aby ve svém projektu někam postoupily. Nemůžou sedět a čekat, až jim řekneme, co dělat,“ říká pan učitel Peter Laštovička. „Žáci jsou rozděleni do skupin a každá pracuje na něčem jiném. Jedna skupina se učí programovat pomocí programu Scratch,“ dodává IT expert Michal Bláha.  „Další skupiny pracují na svých projektech z robotických stavebnic Little Bits nebo Lego Mindstorms. Žáci si sami vymyslí projekt a stylem pokus omyl se snaží samostatně dojít k cíli. Hravou formou se tak učí analýze, logice, fyzice.“  Grafické studio
V grafickém studiu se žáci seznámí s různými formami grafického designu a vyzkouší si týmovou práci na hlavním projektu. „V loňském roce jsme si jako hlavní úkol stanovili animovaný klip ke školní hymně,“ vysvětluje profesionální ilustrátor Roman Kelbich. „Nyní pracujeme na komiksech, které také posíláme do různých výtvarných soutěží. Děti si nejdříve vymyslí nosný příběh, aby měl nějakou pointu a rozvrhnou si políčka. Pak začínají tvořit. A čeká nás ještě jeden důležitý úkol – vyrobit speciální školní betlém, s nímž nám pomáhají děti z tvořivého bloku, které vyřezávají podložky.“
Hasiči
Aneb hrdinové všedních dní. Hrdiny se mohou stát i děti, které jsou dobře připraveny na nejrůznější krizové situace, jež mohou kdykoliv nastat. A naším záměrem je na tyto situace připravit. „Máme štěstí, že tento obor s námi připravuje pan Müller – dopravní policista a dobrovolný hasič v jedné osobě,“ říká paní učitelka Ivana Poničanová. „Může dětem předat nejen teorii, ale i zkušenosti z praxe. A to děti baví. Nyní například probíráme, jak se mají zachovat, pokud jsou svědky dopravní nehody. Díky panu Müllerovi máme k dispozici i nejrůznější profesionální pomůcky. Teorii doplňujeme praktickými ukázkami a nechybí ani hasičský sport.“
Záhady přírody
Děti navážou na poznatky, které už získaly z přírodopisu na prvním stupni a rozvinou je. Samozřejmě budou poznávat i nové věci. „Především se budeme snažit, aby si všechno „osahaly“ a zažily na vlastní kůži. Jedině tak si vědomosti skutečně vštípí,“ vysvětluje paní učitelka Jana Jelínková. „Pokud nám to počasí dovolí, budeme chodit hodně ven a pozorovat přírodu. Nyní zkoumáme listy. Určujeme druhy stromů a pokusy určujeme množství chlorofylu. Jako závěrečnou pololetní práci vytvoříme pracovní karty pro děti z prvního stupně. Budou obsahovat vylisované listy, otisky kůry a plody. Také bychom rádi našim mladším spolužákům naše poznatky odprezentovali. A co nás čeká dalšího? Půjdeme hledat trilobity a povíme si, kde se tady vzali. Přijde mezi nás rybář a provedeme si „pitvu“ kapra. Určitě se budeme věnovat ekologii….“.