U Říčanského lesa vyroste víceúčelový sportovní areál

Jedna z největších letošních investic říčanské radnice byla zahájena. Za školou U Říčanského lesa na rozloze 1,5 hektaru vzniká víceúčelový sportovní areál. Stavbu víceúčelového areálu, doporučil Generel sportovišť, který si
radnice nechala vypracovat. Areál bude využívat nejen škola, ale hlavně široká veřejnost včetně sportovních klubů a organizací. Postupně bude vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou, atletický ovál včetně sektorů
pro skoky a hody, venkovní tribuna, pumptrack, skatepark, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, workout fitness, parkour a lezecká stěna. Vzniknou i nová parkovací místa. Investice přijde radnici na necelých 46 milionů. Pokud
bude úspěšná naše žádost o dotaci z programu MŠMT ČR, uhradit by mohla až 20 milionů. Hotovo by mělo být do konce školního roku 2017/18.