Uhříněves opět rozšířila ZŠ U Obory

V pátek 31. srpna 2018 byl slavnostně otevřen nový pavilon Základní školy U Obory v Uhříněvsi. Novostavba má devět kmenových tříd, třídu na dělenou výuku jazyků, kabinety, sociální zázemí a sklad sportovního náčiní. Celý pavilon je bezbariérový, se samostatným vchodem a šatnami. V nové budově se budou od září učit nejmenší děti – prvňáčci, druhý a třetí ročník.
Slavnostní otevření se konalo poslední den prázdnin a bylo nám ctí na něm přivítat vedení Magistrátu hl. m. Prahy – radní pro školství Irenu Ropkovou. Přestřižení pásky se vedle ní ujal starosta MČ Prahy 22 Martin Turnovský s ředitelkou školy Ivanou Vodičkovou. V projevech byla zmíněna nutnost další investice HMP do nové ZŠ Romance, kterou magistrát připravuje na základě požadavku MČ Praha 22.
Navýšení kapacity o 300 dětí ZŠ U Obory je nejvyšší infrastrukturní investicí MČ Praha 22 za poslední čtyři roky. Celková výše dotací činí 75 mil. Kč vč. DPH. Většina, 58 mil. Kč, je financována z dotace OP Praha Pól růstu, zbytek z investiční rezervy HMP. Objekt má tři nadzemní podlaží a se stávající budovou je propojen chodbou. Jeho celková užitná plocha je 1 307 m2.
Nové třídy jsou vybaveny tabulemi s interaktivním diaprojektorem, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi a nábytkem pro uložení pomůcek. Díky navýšení prostor může škola přetvořit tři učebny v původní budově na odborné třídy pro výuku jazyků, přírodovědy a polytechnickou výchovu. Výuka zde probíhá od roku 1934, škola byla podobně velká jako dnes otevřený pavilon. Ten je už druhý v pořadí. Poprvé se rozšiřovalo o osm tříd roku 2011. K 1. září 2018 bude kapacita školy 970 žáků.