Uhříněveské muzeum po rekonstrukci znovu ožilo

Dvouletá proměna Uhříněveského muzea je hotová, v galerii proto odstartovala online vernisáží první výstava, kterou můžete navštívit zatím jen virtuálně.

Ocelová města  –  výstava Uhříněveského muzea
V zemích střední a východní Evropy se prudce rozvíjí jistý druh průmyslu, který nic neprodukuje. Skladování, balení, třídění, montování a další vedlejší procesy výroby a distribuce se odehrávají v rozsáhlých logistických parcích, jejichž plocha se v průměru zdvojnásobí každé čtyři roky. Svými stovkami tisíc metrů čtverečních zabírají stále více zemědělské půdy, ovlivňují životy mnoha obyvatel a vytvářejí zcela nové vztahy. Kromě už ustáleného spojení Česko – montovna Evropy, můžeme mluvit o naší zemi také jako o jejím pomyslném skladu. Výstava proto, podobně jako nedávno vydaná kniha Ocelová města: Architektura logistiky ve střední a východní Evropě, zkoumá dopad skladových areálů na krajinu a společnost z několika různých úhlů pohledu a odkrývá prostorové, ekonomické, sociální a ekologické souvislosti systému logistiky nejen v našem regionu. 
(text převzat z webu www.praha22.cz)