Ukázky dobové vojenské techniky a vystoupení příslušníků armád 2ww

Dovolujeme si Vám pozvat na akci B17MEMORY konané v sobotu dne 22. 4. 2017, v Bořené Hoře / Štětkovice a v Sedlčanech. Program bude zahájen v 8:00 mší v kostele Na Nebevzetí Panny Marie V Sedlčanech.
Program akce: 8:00  Mše za padlé a zavraždéné letce z obou amerických bombardérů Kostel Nanebevzetí Panny Marie, slouží pan kaplan Zápotocký
8:45    Čestná stráž a pieta u památníku na místním hřbitově
    Četná stráž bude držena Scautem a Junákem přímo u památníku. Všichni přítomní  budou míti moci položit květinu či zapálit svíci.
9:30   – 10:00 Start  pochodu Vítězství –   V duchu oživení si a připomenutí historických souvislostí jsme připravili krátký    turistický pochod, nazvaný Pochod Vítězství. Tento pochod bude začínat před již     zmíněným hřbitovem a půjde po trase Sedlčany, Zberaz, památníky u Hradištska,    Vítěž,  lesní cesta Kolihovy, osada Obciny, Kosova Hora -nádraží, Štětkovice do cíle v    Bořené Hoře, do areálu POTYA v lomu, do místa konání odpoledního Majálesu.  Trasu pochodu lze jít jak pěšky, tak jet na kole. Trasa je volena tak, aby byla    zvladnutelná  dětmi a její délka není delší jak 10 km. Start pochodu bude společný     od 9:30 do 10:00 hodin. V rámci pochodu se bude konat také krátká pieta u lesních     památníků u lesa Kolihovy na Hradišťsku, a to v 11:30.

 Majáles B17 MEMORY
14:00    Majáles bude v areálu v Bořené Hoře zahájen v 14:00 hodin. Ukončení akce cca 20:00.
15:00     Čestný přelet  JAS 39 GRIPEN letectva AČR,  V rámci vzpomínky bude letectvem armády ČR  vykonám čestný přelet letky stíhacích letounů  JAS 39 GRIPEN nad lomem.
16:00     Májový tanec dívek a slečen,  Ukázka májového tance kolem první letošní Májky, kterou zatančí se stuhami v ruce     místní slečny a dívky.
Další doprovodný program :
K odpolení pohodě zahrají Fanda Tomášek a přátelé. Je připraven také další bohatý doprovodný program, například ukazka ponoru potápěče v historickém podvodním obleku, ukázky RC modelů lodí a ponorek z období 2. světové války. Akci zpříjemní také přítomnost členů klubů vojenské historie v dobových uniformách a výstava související vojenské techniky.