Úprava úředních hodin v obcích

V souvislosti s usnesením vlády o přijetí krizového opatření upravila většina obecních úřadů své úřední hodiny pro veřejnost. Výjimkou není ani MěÚ Říčany. Otevřena bude pouze podatelna na Masarykově náměstí 53: pondělí od 8 do 11 hod. a středa od 8 do 11 hod.