Uzavírka silnice II/113 ve Štíhlicích (silnice Mukařov – Český Brod) – AKTUALIZACE

Uvedená silnice je uzavřena již od prvního červencového dne, ale protože to stále ještě mnozí řidiči nezaregistrovali, někteří i vjíždějí do úseku označeného dopravním značením (neprůjezdné, slepá ulice) a pak se přes uzávěrou otáčejí, tak zadáváme informace znovu:

Od 1. 7. 2021 je úplná uzavírka silnice II/113 z důvodu výstavby kanalizace s tím, že bude částečný průjezd umožněn jen autobusům, ale od 1. 9. je avizovaná úplná uzavírka z důvodu opravy mostku. Předpokládá uzavírka komunikace pro běžnou dopravu je tedy v termínu 1. 7. – 31. 10. 2021.

Autobusy to mají zatím naplánované takto:

Mezi 1. 7. – 31. 8. bude omezeně umožněn průjezd minibusu linky 491, ovšem linka bude rozdělena na dvě vzájemně navazující části (Český Brod – Doubravčice a Doubravčice – Mukařov). Z důvodu změny návaznosti budou upraveny i spoje linky 660. Upravený jízdní řád bude k dispozici po 25. 6.

Ve dnech 1. 9. – 31. 10. (eventuálně i v listopadu) bude linka 491 rozdělena na dvě vzájemně nenavazující části (Český Brod – Doubravčice a Štíhlice – Mukařov). Objížďkou přes Hradešín a Doubek pojede pouze ranní spoj pro školáky do Mukařova, případně i nějaký návratový spoj odpoledne. Pro toto období bude jízdní řád vyvěšen někdy v průběhu července.