V Mirošovicích řeší parkování u nádraží

Parkoviště u mirošovického nádraží pro cca 30 aut přestalo dávno stačit a obec chce tuto situaci řešit a podá žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP) na výstavbu záchytného parkoviště.  “V územním plánu jsou pozemky pod nádražím u protihlukové stěny funkčně vedeny pro tyto účely,
proto podáme na ministerstvo předběžnou žádost a zkusíme oslovit
vlastníky k možnému odprodeji,” říká starosta MUDr. Tomáš Zvěřina.