V Ondřejově budou opravovat komunikace

V obci Ondřejov budou zvelebeny komunikace – to je zcela určitě dobrá zpráva. Ale také je jisté, že v době opravy to pro obyvatele i návštěvníky obce nebude jednoduché, doprava (veřejná i osobní) bude značně omezena. Práce na komunikacích budou zahájeny 2.10.2017 a potrvají zhruba měsíc. Průjezd obcí Ondřejov bude v době rekonstrukce komunikací velmi omezen, veřejná doprava bude zajištěna. Omezení provozu se bude týkat silnice č. II/113, konkrétně je to ulice Pražská od začátku obce Ondřejov ve směru od Mnichovic po křižovatku ulic Choceradská a U Kampeličky včetně části Náměstí 9. května.

Přechodná úprava silničního provozu se bude týkat i okolních obcí, zejména tam, kde jsou navrženy objízdné trasy. Podrobnější informace najdete na webu obce www.obecondrejov.cz  – zde budou zveřejňovány přechodné úpravy silničního provozu.