V Uhříněvsi vyroste nová školka

Městská část Praha 22 řeší akutní nedostatek míst v předškolních zařízeních. Jako jediná možnost se jeví postavit novou školku, a to s kapacitou až 280 míst. Pozemek byl již vybrán a nyní se hledá nejlepší řešení pro danou lokalitu.
Uhříněves oslovila šest architektonických studií. Zadání obsahovalo požadavky na umístění osmi velkých, dvou malých tříd a odpovídajícího zázemí. Po prezentaci šesti návrhů zúžila komise složená ze zástupců městské části, architektů, ředitelek tří místních mateřských školek a obyvatel z dotčené lokality výběr na tři návrhy. Z těchto tří finalistů vybere hodnoticí komise vítěze.