V Uhříněvsi vzniknou nové ordinace

„Za posledních několik let v naší moderní městské části došlo k rozšíření a navýšení kapacit mateřských i základních škol, navýšil se i počet obyvatel. V návaznosti na tento vývoj musíme primárně investovat do zdravotnictví a zajistit našim občanům dostupnou lékařskou péči,“ vysvětluje místostarosta MČ Praha 22 Jiří Kotek. „Zastupitelstvo schválilo nákup nebytových prostor v nových bytových domech. Prostory od investora jsme již převzali a nyní intenzivně připravujeme smlouvy.“
Zatížila tato investice rozpočet MČ?
Na nákup ordinací vedení města zajistilo finanční prostředky z dotací MHMP, tudíž náš rozpočet nebyl zatížen a mohli jsme investovat i do jiného rozvoje naší městské části.
Proč jste se rozhodli zřídit ordinace právě zde?
Tyto nebytové prostory se nacházejí blízko centra a vedení MČ chce i nadále zajistit svým občanům, aby měli lékařskou péči „na jednom místě“. Když se před deseti lety rekonstruovala Uhříněves, myslelo se hlavně na pohodlí obyvatel a na Novém náměstí vznikl polyfunkční dům s obchody, provozovnami služeb, radnice, dále Domov pro seniory, školní jídelna a Lékařský dům, který je vybaven mnoha ordinacemi, laboratoří, rentgenem, lékárnou a stanicí rychlé záchranné služby. V té samé budově sídlí Policie ČR a městská policie. Chtěli jsme navázat a v nastoupeném trendu pokračovat, a tak v obytném domě v ulici Ke Kříži vznikají čtyři ordinace odborných lékařů těchto praxí: gynekologie, pediatrie, ortopedická chirurgie a praktický lékař. Bezbariérové jednotky se samostatným vchodem a s kompletním zázemím pro pacienta i lékaře jsou umístěny v přízemí nového bytového domu. Devizou tohoto místa je docházková vzdálenost (cca 200 m) do Lékařského domu, blízké parkoviště, zastávka MHD a poblíž ležící nádraží. Tímto krokem se nám povedlo soustředit zdravotní péči pro naše obyvatele do malého okruhu v centrální části obce.“