V základní škole Magic Hill budují u žáků vztah k regionu

Místo, krajina, region – to jsou důležité obsahy v základním vzdělávání. Na základě poznávání blízkého okolí se žáci učí do tohoto prostoru vstupovat s vlastní aktivitou, ohleduplně, bezpečně a s otázkami – učí se všímat si nových zajímavých věcí i nacházet krásu v obyčejnosti a každodennosti. Při praktickém poznávání okolní krajiny žáci hledají důkazy o proměnách přírody, sledují vliv lidské činnosti na životní prostředí, ověřují možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a k vyšší kvalitě života v obci.  Současně s poznávacími činnostmi tak přijímají občanskou odpovědnost a vytvářejí si kladný vztah k místu svého bydliště a k širšímu regionu.
Pedagogický přístup, který cílevědomě využívá bezprostřední zkušenosti dětí z jejich přírodního a sociálního okolí, se nazývá místně zakotvené učení a usiluje o rozvoj kulturní a environmentální gramotnosti.  Takové vyučování bývá realizováno formou projektové výuky, při které žáci spojují přírodní, kulturní, historické i sociopolitické poznatky do svého porozumění světu.

V základní škole s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill v Říčanech můžeme najít řadu příkladů takto pojímaného učení žáků. Prvním a zcela zásadním principem je, že vyučování neprobíhá jen ve škole, ale když je to možné a účelné, v terénu a při plnění praktických a smysluplných úkolů.  Škola se k této filozofii hlásí každoroční účastí v (mezi)národních projektech, např. Den prázdných tříd 17. června, Den Země 22. dubna, dobrovolnické akce „72 hodin“ vždy v říjnu apod. Na každodenní rovině v průběhu celého roku se jedná o časté výpravy a exkurze tříd do okolí školy a do přírody, ať už ve spolupráci s Muzeem Říčany nebo samostatně.
Pojďme si to tentokrát ilustrovat na několika příkladech akcí, které již od začátku školního roku stihli žáci 2. stupně:
* Pozoruhodné věci máme hned za oknem – žáci zaznamenávají do plánu města zajímavosti, kterých si dosud nevšimli, a pořizují fotodokumentaci (např. dům v ulici 17. listopadu v Říčanech, jehož střechu podepírá ruka).
* Puťák do Posázaví s přespáním pod stany a vařením na otevřeném ohni.
* Dvoudenní výprava na kolech po cyklostezkách až k Sázavě.
* Poznávání naučných stezek, jejich síť je na Říčansku a v Ladově kraji neobyčejně hustá.
* Mapování Říčan z ptačí perspektivy pomocí dronů.
Jan Voda, ředitel školy
www.magic-hill.cz