Virtuální projekty

Omezené možnosti vytvářejí nové příležitosti. Tak by se daly stručně shrnout aktivity, které (nejen) na mnoha místech našeho regionu vedou organizátory kulturních akcí k tomu, že se zájemcům snaží nějakou přijatelnou formou zprostředkovat danou událost či výstavu.

Zmínit můžeme on-line koncert Marty Jandové v KC Labuť (10. 4. 2020), nebo virtuální výstavu v mukařovské galerii Stará škola, kterou  uvádíme i na našem webu ve Zprávách – Na březen zde byla naplánována výstava umělců  z Velkých Popovic – Naděždy Kotrčové (obrazy) a Romana Kotrče (kované reliéfy).  Z důvodu mimořádných opatření musela být galerie uzavřena, ale výstavu si můžete prohlédnout alespoň na videu, které najdete na https://www.galerie-stara-skola.cz/

Dalším obdobným projektem je pak výstava Vítání jara: tradice a rituály, která byla připravena v rámci letošních Velikonoc  v Mnichovicích. Kvůli koronaviru si ji ovšem můžete projít také pouze VIRtuálně, přesto organizátoři věří, že se výstava i v této podobě bude líbit a ti, kteří ji navštíví se doví i ledaccos zajímavého.

Děkujeme všem, kteří neztrácejí náladu, nápady, zápal pro věc a snaží se všem ostatním udělat radost a zpestřit dnešní dny!