Virtuální výstava v galerii Stará škola

V Mukařově téměř dva roky úspěšně funguje Galerie Stará škola, která nabízí pravidelné výstavy profesionálních i amatérských umělců. Vznikla díky nadšení několika jednotlivců a podpoře Obce Mukařov a sídlí v přízemí budovy obecního úřadu. Najdete zde i kancelář Czech POINTu a informační centrum.
Na březen byla naplánována výstava umělců  z Velkých Popovic – Naděždy Kotrčové (obrazy) a Romana Kotrče (kované reliéfy).  Z důvodu mimořádných opatření musela být galerie uzavřena, ale výstavu si můžete prohlédnout alespoň na videu, které najdete na https://www.galerie-stara-skola.cz/