Vyřešíme veškeré problémy s výstavbou kanalizace Vhodné pro jednotlivé objekty i  pro celé obce

Systém PRESSKAN® je vhodný všude tam, kde nelze vybudovat gravitační kanalizaci – ať již kvůli terénu, podloží, spodní vodě nebo velké finanční náročnosti.
Společnost PRESSKAN system, a. s. nabízí pomocnou ruku při řešení odkanalizování celých obcí. Zavolejte nebo přijďte k nám na pobočku a my vám navrhneme řešení.

Nabízíme profesionalitu a exkluzivní servis
„Naše společnost jako jediná na trhu nabízí exkluzivní servis přímo u zákazníka, a to do 24 hodin od nahlášení poruchy. Tento servis nabízíme jak záruční, tak pozáruční a za tuto službu neplatíte nic navíc,“ říká statutární ředitel společnosti Ing. Robert Nevrlý. „Výhodou je, že zákazník nemusí čerpadlo nebo jiné poškozené části sám vymontovávat a vozit na servis. Naši technici se o vše postarají a snaží se všechny závady vyřešit okamžitě. Chápeme, že čekat týden na opravu čerpadla není možné.“

Jak funguje odkanalizování nemovitostí?
Z domu se odpadní vody přivedou klasickou gravitační přípojkou do čerpací šachty k čerpadlu. To splašky rozmělní a odvede do hlavního kanalizačního řadu a pak na centrální čistírnu odpadních vod.
Každá technologie je vybavena
optickou signalizací stavu čerpadla
a hlídání hladiny, aby nedošlo
k přetečení jímky.

Vyberte si z naší nabídky vřetenových kalových čerpadel PRESSKAN®.
Vřetenová kalová čerpadla PRESSKAN®, kompletně vyvinutá
a vyráběná v České republice, jsou určena na čerpání splaškových a kalových vod. Tato čerpadla si dokáží poradit i se splaškovými vodami, které obsahují například trávu, slámu, slupky od ovoce a zeleniny. Díky jednoduché konstrukci
a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé životnosti čerpadel bez nutnosti nákladných servisních zásahů.

Při projektováni kanalizace se klade velký důraz nejen na pořizovací náklady, ale hlavně na náklady provozní.
Výhodou provozu tlakové kanalizace PRESSKAN® je uzavřenost systému, vysoká rychlost dopravy splašků na ČOV a nízké investiční náklady. Odpadají problémy s proplachováním potrubí, deratizací a údržbou revizních šachet jako
u gravitační kanalizace. Na rozdíl od vakuové kanalizace má nízkou energetickou náročnost a není nutné pravidelně kontrolovat systém. Výhodu oproti jiným systémům tlakové kanalizace je vyloučení proplachovacích, odvzdušňovacích
a odkalovacích prvků v síti.

Společnost PRESSKAN system, a. s.
středisko Mukařov, Kutnohorská 349
tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz