Výzvy IROP v rámci MAS Říčansko

Přijaté projekty do ukončených výzev IROP najdete na našich stránkách mas.ricansko.eu/irop/vyzvy-mas-irop-2018. Ze strany MAS již prošly nebo procházejí kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Na 12. 2. 2019 je naplánováno hodnocení projektů 4. výzvy zaměřené na infrastrukturu školství, 5. výzvy v oblasti sociálního podnikání a 7. výzvy památky UNESCO. Projekty zaměřené na bezpečnost dopravy z 8. výzvy MAS, budou hodnoceny po ukončené kontrole formálních náležitostí.
Další výzvy IROP budou vyhlášeny v 1. polovině roku. Předpokládáme 6,5 mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvorby, územních plánů, regulačních plánů a územních studií.