Zámek v Kostelci n. Č. lesy se otevírá veřejnosti

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je snaha tuto památku více otevřít návštěvníkům. Od června 2021 je tedy zámek zpřístupněn: v pátek, sobotu a neděli (po telefonické domluvě i mimo zmíněné dny). Navštívit lze zámeckou kapli sv. Vojtěcha, zámecké interiéry, které využívala jako soukromé komnaty kněžna Marie Terezie Savojská či expozici zámeckých krovů, dokladující zručnost řemeslníků. Na zámku sídlí Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. lesy. Kontakt: Tel.: 321 610 326, www.slp.czu.cz