Zápis do školky v Ondřejově se bude konat 4. května

Mateřská škola v Ondřejově, příspěvková organizace, K Výstavišti 426, 25165 Ondřejov, tel: 733467989.
Vyhlašuje zápis do mateřské školy – podle § 34 zákona 561 / 2004 Sb., odst. 2.
Zápis se bude konat dne: 4 .5. 2017 podle časového harmonogramu.
Organizace:
1. Příjem žádostí: žádost o předškolní vzdělávání, souhlas s poskytováním informací, čestné prohlášení, pořizování obrazových a zvukových záznamů (dokumenty jsou ke stažení na webu MŠ : skolkaondrejov.wz.cz). Tyto dokumenty zákonný zástupce přinese do MŠ  (duhová budova ) v době od 6.30 – 8.00 nebo od 12.30 – 13.00 nebo od 15.00 – 16.30.
2. Evidenční list dostane zákonný zástupce na základě předchozích dokumentů a dostane přesný čas zápisu.
3. K zápisu si zákonný zástupce přinese OP, evidenční list, rodný list dítěte.