ŽIVOT A PÉČE O SENIORY V REGIONU ŘÍČANSKA

Problematika péče o seniory je stále častěji probíraným tématem. Pokusme se na život podívat očima starší generace a zároveň se zamyslet nad efektivním modelem, nabízejícím možné moderní řešení potřeb seniorů  – zapojením se do Projektu Duběnka v regionu Říčanska.
Čas neúprosně běží a v návalu životních starostí a radostí dojdeme do bodu, kdy do zaměstnání již několik let nechodíme, pomoc rodině (dětem) nás začíná vysilovat a naopak uvítáme (často neradi) podporu od nich. S nelibostí pozorujeme, že s postupem dalšího času si o nás naši blízcí dělají starosti a začínáme být na jejich pomoci dokonce závislí. Chceme si zachovat svou tvář a nechceme být na obtíž. Domov pro seniory je pro nás strašákem a navíc, tolik péče opravdu nepotřebujeme. Bojíme se ztráty své osobní autonomie.

Terénní pečovatelská služba je jedno z řešení
Nejlepší formou pomoci v této situaci by byla terénní pečovatelská služba. Pomůže s dovážkou jídla, nakoupí, uklidí, poradí v běžných sociálních situacích či zprostředkuje zajištění dávek a příspěvků, na něž je nárok. Ano, všichni chceme stárnout a snad i zemřít tam, kde to známe – doma! Problémem však často bývá místní dostupnost této pečovatelské služby i možnost rozsahu poskytovaných služeb. Coby odborník v dané oblasti tvrdím, že právě terénní pečovatelská služba je nejlepším regionálním řešením péče o seniory a je hodna vyššího zájmu měst a krajů a MPSV.
Někdy se však stane, že náš současný domov je pro stáří nevhodný. Například stavebně (schody), místně (kopec), lokálně (terénní pečovatelská služba je nedostupná) sociálně (mladí se odstěhují za prací a jsem osamělý). Pak hledám nový domov. Nejlépe poblíž domova původního, bezbariérový a se službami, které si mohu dovolit a ve stáří je potřebuji. Jednou
z takových prvních vlaštovek je Rezidence Duběnka.
Projekt Rezidence Duběnka
Komunitní bydlení pro seniory se službami, právě to představuje projekt Rezidence Duběnka. Řeší problematiku kvalitního bydlení v seniorském věku (ve svém bytě) s nabídkou služeb, jenž ve stáří usnadní zvládání běžných životních činností, a vedou k dosažení vysoké kvality života. Obyvatelé rezidence budou mít možnost zajímavě a smysluplně trávit volný čas ve svém bydlišti. Samotné byty a jejich okolí je koncipováno s ohledem na potřeby seniorů, je bezbariérové a bezpečné. S pomocí terénní pečovatelské služby, působící v Rezidenci Duběnka, budou její obyvatelé zvládat nástrahy a trable spojené se stářím až do velmi vysokého věku ve svém novém domově, tedy v Duběnce.

Vhodný prostor pro uvažovanou výstavbu Rezidence Duběnka byl nalezen v katastru obce Doubek. Pro obec by tak ze samotné rezidence plynuly
i mnohé výhody. Jednou z nich by bylo možné využívání terénní pečovatelské služby i pro obyvatele Doubku, další pak představují nové pracovní příležitosti, služby či zajímavé finanční zdroje. Rozsahem by rezidence mohla nabídnout přibližně sto bytových jednotek, a to je již pěkný projekt. Jeho významným kladem je finanční nenáročnost vůči státnímu sociálnímu systému. Jednalo by se o investování z privátních zdrojů, bez napojení Duběnky na sociální dotační systémy. Myšleno bylo i na ty klienty, kteří vlivem nemocí, či velkého úbytku sil budou vyžadovat celodenní profesionální péči. Pro ně je zajištěn pobyt v domově pro seniory. Jsem přesvědčen, že domov pro seniory jako sociální službu však nebude naprostá většina obyvatel Duběnky nikdy potřebovat.
A tak je to myslím dobře.
Mgr. Oldřich Kumprecht,
ředitel Domova pro seniory
Blaník s.r.o.