Živý betlém a zvonohra v Uhříněvsi 18. 12.

Obrazy Štědrého dne, živý betlém a Pražská zvonohra na Novém náměstí. Od 17.00 hod. České Vánoce – obrazy Štědrého dne v podání DS Ucho zakončený živým betlémemem a rozdáváním betlémského světla – lucerny s sebou! Od 18:00 Koncert “Pražské zvonohry” – 57 zvonů od zvonaře Petra Rudolfa Manouška se rozezní přímo na Novém nám. z klaviatury Radka Rejška a koncert sboru Akordum.