Změna dopravní situace kolem nádraží v Uhříněvsi

Od 9. dubna 2018 budou postupně osazovány dopravní značky v lokalitě kolem vlakového nádraží, které budou v první fázi měnit komunikace Dopravní, U Starého nádraží a Lidického jako hlavní silnice a k nim přilehlé Vačkářova, Kašperská a Husovo nám. jako vedlejší. V druhé fázi bude část komunikace Picassova (mezi U Starého nádraží a Vačkářovou) změněna na jednosměrnou a to ve směru od nádraží. Prosíme, sledujte dopravní značení. Změny budou postupně po celý měsíc duben.