Zprávy z MAS Říčansko

Příjem projektů do další vyhlášené výzvy MAS z OP Zaměstnanost na podporu sladění rodinného a pracovního života bude od 12. 3. do 11. 4. 2018. Výzva je zaměřena na podporu dětských skupin a vzdělávání pečujících osob. MAS uvolnila na tuto výzvu 2 125 662,50 Kč, projekty můžou být v minimální výši 400 tis. až do 1,9 mil. Kč. Kontaktní osoby pro tuto výzvu naleznete na webu MAS.