ZŠ Mnichovice se rozrostla o novou velkou družinu

Město Mnichovice získalo v loňském roce dotaci Středočeského kraje na vybudování nové multifunkční učebny určené převážně pro prvňáčky navštěvující družinu. Dvě patra nad stávající tělocvičnou vyrostla o patro třetí, kde vznikl prostor o rozloze 140 m2 s kabinetem pro pět učitelů.
„Dětí máme čím dál více, teď aktuálně čtyři třídy prvňáčků a dvě přípravné třídy. Nová velká učebna umožní navýšit kapacitu družiny o dalších 50 dětí, které v ní najdou nadstandardně vybavené a prostorné zázemí,“ sdělila starostka města Petra Pecková. Vánoční prázdniny byly využity pro napojení stavby družiny se školou. Nyní probíhají v interiéru dokončovací práce, výmalba, pokládka lina a instalace interaktivní tabule, v exteriéru pak montáž předokenních elektricky ovládaných žaluzií.
Projekt „Družina pro naše prvňáčky“ je podpořen Středočeským krajem, v rámci Fondu rozvoje obcí a měst částkou 5,3 mil. Kč. Celá stavba stála 6,2 mil. Kč.