ZŠ Stříbrná Skalice přijme

 od šk. roku 2017/2018 kvalifikovaného učitele/ku pro 1. stupeň, 2. stupeň – ČJ
a asistenta pedagoga. Nabízíme: práci v malé škole v klidném prostředí a služební byt. Kontakt: tel. 739 455 077, CV na e-mail:
boubinova@zsskalice.cz.