ZŠ U Obory opět navyšuje svoji kapacitu

Největší investicí, která Uhříněves čeká, bude výstavba nové základní školy, jež dostala název Romance. Hrubé investiční náklady byly vyčísleny na 320 miliónů korun včetně DPH. Jak pokračují přípravy výstavby, jsme se zeptali starosty MČ Praha 22 Martina Turnovského.

„Projektant odevzdal studii, která měla za cíl vyhodnotit – mimo jiné – parametry z dopravně-inženýrského posouzení, ochrany stavby před hlukem a finanční náročnost. Na úrovni investora (hlavní město Praha) a MČ Praha 22 proběhnou připomínky a po jejich zapracování bude dopracována dokumentace pro územní řízení. Předpoklad pro její odevzdání je konec tohoto roku. V příštím roce bude následovat proces získání územního rozhodnutí a následně projekt pro stavební povolení a vydání stavebního povolení.
Než začne fungovat nová škola, bude kapacita dvou stávajících škol pro místní žáky stačit?
Bohužel nebude a proto jsme od června rozjeli v ZŠ U Obory přístavbu devíti nových tříd navyšujících kapacitu školy o 300 žáků.Vynikající zprávou je, že nám aktuálně bylo schváleno poskytnutí očekávané evropské dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v celkové výši požadované podpory až 72,7 mil. Kč. Naše žádost byla zpracována kvalitně a umístili jsme se v bodovaném hodnocení na lichotivém 2. místě ze 13 projektů, které úspěšně postoupily do závěrečného hodnotícího kola. Velké poděkování za to patří zaměstnancům odboru realizace staveb našeho úřadu. Na dokončení přístavby tato skutečnost vliv nemá, ale na rozpočet a zdravé finance naší MČ ano.
Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo materiály týkající se výkupů pozemků pro školské a sportovní stavby – o co konkrétně jde?
Jedná se o pozemky v blízkosti ZŠ U Obory, kde plánujeme vybudovat novou mateřskou školu a sportovní multifunkční halu, která bude sloužit jako tělocvična pro ZŠ U Obory a také pro sportovní oddíly působící v našem správním obvodu.
Dalším podstatným a zajímavým rozhodnutím bylo schválení odkupu pozemku zahrádkářské kolonie před vstupem do Obory. Jedná se o mimořádně cenné území, které díky své poloze a funkci v územním plánu může sloužit jako příjemný relaxační park pro mnoho našich obyvatel. Samozřejmě i pro „přespolní“ výletníky a cyklisty přijíždějící po přilehlé nové cyklostezce.

Jsme si vědomi, že stávající nájemci zahrádek z těchto plánů nadšeni nebudou, ale pokusíme se najít rozumné řešení při jednáních se všemi zúčastněnými. Toto území, spojené lávkou se stávajícím parkem u Cukrovarského rybníka, se může bez jakýchkoliv frází stát nádherným veřejným prostorem či oázou poblíž Nového náměstí a intenzivní bytové výstavby.