ZUŠ Říčany slaví 65 let

S oslavami 65. výročí založení naší školy jsme začali již v srpnu Open Air koncertem JAZZ JAM v Olivovně; pod patronací města Říčany a Olivovy dětské léčebny. A v průběhu nového školního roku budeme pokračovat dále…
V říjnu to bude Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československého státu. V listopadu jste zváni na koncert pedagogů ZUŠ. V únoru pak otevřeme novou výstavní a koncertní síň a představíme veřejnosti jedinečné koncertní křídlo Steinway & Sons. Na duben je připravena Taneční akademie – podílet se na ní bude i naše nové dramatické oddělení. Květen bude ve znamení retrospektivní přehlídky výtvarného oboru (na ČVUT) a v srpnu přivítáme na společných koncertech přátele z italského města Pistoia a německého Zittau.
Zahraniční aktivity
Samozřejmě nás mimo oslav výročí školy čekají i pravidelně se opakující koncerty a vystoupení. V květnu 2019 se naši muzikanti zúčastní velké mezinárodní akce ,,EXTRA-SCHICHT“ v několika městech poblíž Borkenu v SRN a v roce 2020 se taneční oddělení zapojí do rockového projektu, taktéž v SRN. Dechového oddělení se v červenci představí na koncertech ve španělském Madridu a v srpnu přivítáme v Říčanech přátele z italské Pistoie a německého Zittau. Navazujeme kontakty s hudebními školami ve francouzském Dainvillea, dánském Albertslundu a švédském Mölndalu. Největším problémem je však finanční zajištění dopravy. Rádi bychom obnovili také spolupráci
s naší partnerskou školou v Japonsku – máme již komorní orchestr, který snese i tu nejvyšší konkurenci.
Novinka roku 2018/2019
V letošním roce otvíráme nové hudební zaměření – výuku hry na harfu (ve Strančicích). Osobně jsem velmi překvapena, jaký je o tento obor zájem!

Naše přání
Byla bych velmi ráda, kdyby se v roce 2019 podařilo zrealizovat půdní vestavbu, která by nám přinesla lepší podmínky pro vzdělávání říčanských talentů. Neskromně musím říci, že si to říčanská ZUŠka zaslouží.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky
a kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Říčany www.zusricany.cz