ZUŠ Říčany zabodovala v ústředních kolech hudebních soutěží MŠMT

Je to úspěch, který jsme opravdu nečekali! Úspěch říčanské zušky v krajských kolech, kde soutěžilo v různých oborech téměř 100 dětí, které se umístily na předních místech, překonal úspěch v ústředních kolech. Celkem 14 dětí se probojovalo do ústředních kol a největším překvapením byl i postup komorního orchestru. Jako jediná ZUŠ v ČR jsme poslali do ústředních kol v dechových nástrojích celkem 13 soutěžících a ti ještě zahráli skvěle!!
Historicky jsme měli i postup do ústředního kola v pěvecké soutěži a jak jsem již zmínila i v soutěži smyčcových orchestrů. Získali jsme osm 1. cen,
pět 2. cen a dvě 3. ceny. Poděkování tak náleží všem dětem, rodičům, kolegům pedagogům a korepetitorům za mimořádný rok. Chtěla bych tímto také poděkovat zřizovateli – městu Říčany – za finanční podporu, kterou nám město poskytlo na zabezpečení ústředních kol. Bez této finanční pomoci bychom stěží mohli zabezpečit bezproblémových chod ústředních kol pro naše žáky, pedagogy a korepetitory. Moc děkujeme!
Mgr. Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ Říčany