Zveme na koncert vážné hudby do ondřejovského mlýna 23. 2.

Zveme vás na koncert Alžběty Vlčkové (violoncello) a Jany Vychodilové (klavír) do ondřejovského mlýna 23. 2. od 19.30 hod. Uslyšíte skladby Bruche, Dvořáka, Martinů, Schuberta a dalších mistrů.
Alžběta Vlčková absolvovala pražskou konzervatoř (prof. J. Páleníček) a za studií na Hudební fakultě AMU byla posluchačkou ve třídě doc. Miroslava Petráše. V roce 1992 se stala finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením např. A. May, Z. Nelsové, St. Apolína, T. Kühne a absolvovala půlroční stáž na Konzervatoři v Paříži ve třídě prof. Rolanda Pidoux. Často vystupuje
jako solistka s předními symfonickými a komorními orchestry. V letech 2009-2014 vedla violoncellovou skupinu v Talichově komorní filharmonii, nyní je koncertní violoncell Pražského komorního orchestru. Intenzivně se věnuje komorní hudbě ( Klavírní trio ArteMiss). Pedagogicky působí na New Yorkské Universitě v Praze.
Jana Vychodilová je absolventkou konzervatoře v Teplicích a pražské AMU. S úspěchem se zúčastnila několika klavírních soutěží (mj. 1.cena na North London Music Festival) a jako sólistka se představila s mnohými českými orchestry. Významnou roli v její umělecké aktivitě hraje komorní hudba. Klavírní trio ArteMiss, jehož je zakládající členkou, koncertuje v Čechách i zahraničí.