Zveme na slavnostní akademii SKC Ondřejov

24. března v 15 hod. se koná Akademie SKC. Těšit se můžete na představení nejrůznějších kroužků a kurzů, které SKC pořádá. Bohužel se do moderní ondřejovské tělocvičny nevejdou všechny. Představí se kroužky hry na kytaru, rokenrol, balet, Taekwon-Do, Parkour&Freerun (tzv. Hopsáci), Rope Skipping (švihadla), muzikál, karate a sebeobrana. I předškoláci se letos hlásí o slovo a nově vystoupí děti z kurzů z MOMMYTIME a opětovně z MŠ v Ondřejově.
Moc si vážíme práce všech, kteří věnují nemálo času přípravám na Akademii. Proč vlastně? Pro vystupující je Akademie motivací – ukázat, co se během roku naučili. Pro rodiče je radostí vidět zejména svoje děti, ale i získat přehled, kam je možné pravidelným tréninkem dojít. Ostatní diváci se mohou inspirovat při výběru kurzů pro své děti nebo i pro sebe. SKC se může prezentovat téměř 60 lekcemi týdně s účastí kolem 600 osob od předškoláků až po 70+.
Těšíme se na vaši návštěvu
Bohumila Řešátková