Hlavní stránka

ZAHRADNICTVÍ JANDL DOBRÉ POLE U KOUŘIMI

OTEVÍRÁNÍ JARA 21. – 24. 3. 2019. V našem zahradnictví již tradičně na březen připravena akce Otevírání jara – prodej jarních květin a zahradnického materiálu, která se opět koná v rámci Dnů otevřených dveří.

WWW.ZAHRADNICTVI-JANDL.CZ

více...

Semínkovna Strančice – prostor pro volné sdílení semen rostlin

Pěstujete na své zahrádce zeleninu, bylinky nebo okrasné květiny? Schováváte si semínka na další rok? V prostorách SK Paluba Strančice má již druhým rokem spolek Na Vlnách umístěnu Semínkovnu, kde se o své přebytky můžete podělit s ostatními. Zároveň si můžete domů vzít semínka rostlin ostatních, která vás zde zaujala. „Semínovny vznikají po celé republice, v současnosti jich je více než 100 a jsme rádi, že ta naše strančická vznikla jako první na Praze – východ,“ říká Hana Jarošová ze spolku Na Vlnách.
Semínkovna slouží k bezplatnému sdílen semen okrasných a užitkových rostlin mezi fyzickými osobami z vlastní sklizně a semen rostlin, pěstovaných bez umělých hnojiv a chemických postřiků. Není určena ke sdílení přebytků semen geneticky modifikovaných rostlin a jejich odrůd a ke sdílení osiv rostlin, klasifikovaných zákonem č. 167/1998 Sb. jako návykové látky, ani pro právnické osoby a komerční využití semen. Nesmí nabízet osivo odrůd, které jsou vlastnictvím držitele šlechtitelských práv, bez souhlasu tohoto majitele. (Jedná se např. i o tykev typu Hokkaido, kterou vlastní společnost Semo)

Semínkovna funguje jako knihovna. Vyberete si sáčky se semínky rostlin, které se vám líbí. Zasejete je a hýčkáte. Část rostlin pěstujete na semena. Až nastane čas, semínka sklidíte, usušíte a přebytky donesete zpět do Semínkovny. Nezapomeňte na sáček s osivem napsat název odrůdy, místo, rok sklizně, vaše jméno nebo značku a můžete přidat i informace o pěstování nebo o rostlině.
Adresa Semínkovny: SK Paluba, Revoluční 572, otevřeno od pondělí do pátku od 18 do 20 hod., případně po domluvě na telefonu 777 199 199. Přejeme radostné sdílení a úspěšné pěstování!

více...

Farní charita Mnichovice se představuje

Proč farní charita vznikla?
Nejbližší dobrovolnickou charitu máme v Říčanech, pobočka profesionální charity ze Starého Knínu je ve Velkých Popovicích, pak je dobrovolnická charita v Benešově …a mezi těmito obcemi nebyla žádná nezisková organizace, která by měla působnost až do Mnichovic a okolí. FCH Mnichovice by tak měla řešit podobné otázky, problémy a náplň jako okolní charity (potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a jiné charitní programy). A zároveň chce být užitečná tam, kde je potřeba. Měla by pomáhat řešit sociální potřeby občanů ve spolupráci se starosty obcí, které spadají do mnichovické farnosti, a se sociálním odborem Říčany, pomáhá vytvářet komunitní plán sociálních služeb na Říčansku, mapovat potřeby občanů v sociální oblasti. Měla by vytvářet prostor pro propojení stávajících sociálních služeb a umožnit vznik nových služeb. Je to administrativně i finančně velmi náročný proces, pokud by se jednou měla stát charitou profesionální a nabízet sociální služby podle zákona o sociálních službách, fungovat na krajských a dalších dotacích… ale určitě bude stát zato zkusit tímto směrem charitu posouvat.
Jaká chce farní charita být?
Užitečná – efektivní – flexibilní – dostupná – spojující – pomáhající.
Čím farní charita začne?
Začali jsme Národní potravinovou sbírkou 10.11.2018 ve spolupráci s Billou Strančice. Zákazníci supermarketu mohli darovat dobrovolníkům charity trvanlivé potraviny a drogerii, které FCH předala lidem v nouzi. Ve spolupráci se soc. odborem v Říčanech a v Benešově (protože některé obce farnosti spadají pod sociálku v Benešově) jsme vytipovali rodiny či jednotlivce, kteří se akutně ocitli v nouzi, a těm jsme předali krabice potravin. Vybrali jsme 370 kg potravin a drogerie, polovinu převzala Potravinová banka a 180 kg zůstalo k dispozici farní charitě Mnichovice. Všechny potraviny jsme stihli rozdat před Vánoci a děkujeme dodatečně všem, kteří svým nákupem do sbírky přispěli, i dvěma dobrovolnicím z Chocerad za celodenní neúnavnou asistenci při přebírání a třídění potravin a drogerie.
Jak se osvědčila Tříkrálová sbírka?
Byl to pro nás velký zážitek. Podařilo se nám domluvit 25 skupinek, které chodily se zapečetěnou pokladničkou ve dnech 5.-6.ledna 2019 v těchto obcích: Strančice, Struhařov, Mnichovice, Božkov, Myšlín, Ondřejov, Klokočná, Chocerady a ještě aspoň malou část Třemblatu a Kostelních Střímelic koledníci stihli navštívit také. Celkem bylo tedy přes 100 koledníků, většina skupinek byla 4členná (1 dospělý a 3 děti), ale někdy chodilo králů i 6… Nadšení dětí nešlo odolat. Každopádně je potřeba smeknout klobouk před odhodláním VŠECH koledníků, kteří v sobotním dešti obětavě chodili po domácnostech, zpívali tříkrálovou koledu pro radost sousedů a úspěchy slavili i s tradičním nápisem K+M+B 2019 křídou (či nálepkou) na dveře. Přinášeli tak vánoční zvěst z Betléma, radost v mnoha očích lidí i úsměv nad roztomilostí malých koledníčků jim dodávaly odvahu a chuť svoje vystoupení neúnavně několik hodin opakovat.
Lidé mohli přispět do pokladniček a vybralo se překvapivých 68 234 Kč! Na první ročník tříkrálové sbírky v našich obcích je to úspěch a VŠEM lidem patří dík za to, že se chtěli podílet na dobré věci. Podle pravidel tříkrálové sbírky zůstává farní charitě 65 % této částky (30 % jde na další charitní projekty Charity ČR a 5 % jsou náklady sbírky). Po konzultaci se sociálním odborem jsme podali návrh na uplatnění výtěžku sbírky v našich obcích a ten nám bych schválen – uhradíme roční poplatek za volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin, které dlouhodobě po nějakém kroužku touží, ale rodiče (většinou matka samoživitelka) si nemůžou dovolit kroužek platit. Tyto vytipované děti dostanou i nezbytné sportovní vybavení (např. v případě fotbalu to budou kopačky apod.).

více...

Spolek ŠKAMNA a ZŠ Ondřejov pořádají Velikonoční jarmark 13. dubna

více...

ŽIVOT A PÉČE O SENIORY V REGIONU ŘÍČANSKA

Problematika péče o seniory je stále častěji probíraným tématem. Pokusme se na život podívat očima starší generace a zároveň se zamyslet nad efektivním modelem, nabízejícím možné moderní řešení potřeb seniorů  – zapojením se do Projektu Duběnka v regionu Říčanska.
Čas neúprosně běží a v návalu životních starostí a radostí dojdeme do bodu, kdy do zaměstnání již několik let nechodíme, pomoc rodině (dětem) nás začíná vysilovat a naopak uvítáme (často neradi) podporu od nich. S nelibostí pozorujeme, že s postupem dalšího času si o nás naši blízcí dělají starosti a začínáme být na jejich pomoci dokonce závislí. Chceme si zachovat svou tvář a nechceme být na obtíž. Domov pro seniory je pro nás strašákem a navíc, tolik péče opravdu nepotřebujeme. Bojíme se ztráty své osobní autonomie.

Terénní pečovatelská služba je jedno z řešení
Nejlepší formou pomoci v této situaci by byla terénní pečovatelská služba. Pomůže s dovážkou jídla, nakoupí, uklidí, poradí v běžných sociálních situacích či zprostředkuje zajištění dávek a příspěvků, na něž je nárok. Ano, všichni chceme stárnout a snad i zemřít tam, kde to známe – doma! Problémem však často bývá místní dostupnost této pečovatelské služby i možnost rozsahu poskytovaných služeb. Coby odborník v dané oblasti tvrdím, že právě terénní pečovatelská služba je nejlepším regionálním řešením péče o seniory a je hodna vyššího zájmu měst a krajů a MPSV.
Někdy se však stane, že náš současný domov je pro stáří nevhodný. Například stavebně (schody), místně (kopec), lokálně (terénní pečovatelská služba je nedostupná) sociálně (mladí se odstěhují za prací a jsem osamělý). Pak hledám nový domov. Nejlépe poblíž domova původního, bezbariérový a se službami, které si mohu dovolit a ve stáří je potřebuji. Jednou
z takových prvních vlaštovek je Rezidence Duběnka.
Projekt Rezidence Duběnka
Komunitní bydlení pro seniory se službami, právě to představuje projekt Rezidence Duběnka. Řeší problematiku kvalitního bydlení v seniorském věku (ve svém bytě) s nabídkou služeb, jenž ve stáří usnadní zvládání běžných životních činností, a vedou k dosažení vysoké kvality života. Obyvatelé rezidence budou mít možnost zajímavě a smysluplně trávit volný čas ve svém bydlišti. Samotné byty a jejich okolí je koncipováno s ohledem na potřeby seniorů, je bezbariérové a bezpečné. S pomocí terénní pečovatelské služby, působící v Rezidenci Duběnka, budou její obyvatelé zvládat nástrahy a trable spojené se stářím až do velmi vysokého věku ve svém novém domově, tedy v Duběnce.

Vhodný prostor pro uvažovanou výstavbu Rezidence Duběnka byl nalezen v katastru obce Doubek. Pro obec by tak ze samotné rezidence plynuly
i mnohé výhody. Jednou z nich by bylo možné využívání terénní pečovatelské služby i pro obyvatele Doubku, další pak představují nové pracovní příležitosti, služby či zajímavé finanční zdroje. Rozsahem by rezidence mohla nabídnout přibližně sto bytových jednotek, a to je již pěkný projekt. Jeho významným kladem je finanční nenáročnost vůči státnímu sociálnímu systému. Jednalo by se o investování z privátních zdrojů, bez napojení Duběnky na sociální dotační systémy. Myšleno bylo i na ty klienty, kteří vlivem nemocí, či velkého úbytku sil budou vyžadovat celodenní profesionální péči. Pro ně je zajištěn pobyt v domově pro seniory. Jsem přesvědčen, že domov pro seniory jako sociální službu však nebude naprostá většina obyvatel Duběnky nikdy potřebovat.
A tak je to myslím dobře.
Mgr. Oldřich Kumprecht,
ředitel Domova pro seniory
Blaník s.r.o.

více...

Velikonoce v okrasné školce Jevany ŠLP

Zdravíme po zimě všechny věrné zákazníky. Celý tým Střediska okrasných a lesních školek v Jevanech se těší na vaši návštěvu a jsme připraveni nabídnout vám bohatý sortiment a také rady a doporučení. Na letošní jaro jsme pro vás přichystali kolekci roubovaných jehličnanů, různobarevných a zakrslých jedliček, boroviček a smrčků, a spoustu jiných okrasných rostlin z vlastní produkce, ovocné stromky od kolegů ovocnářů a také novinky od kolegů z českých i zahraničních školek. Letos pro vás také připravujeme atraktivní akce, kterými vám chceme v průběhu roku 2019 zpestřit návštěvy našeho areálu. Srdečně zveme například na:
* Velikonoce (výzdoba, věnečky, pletení pomlázek)
– sobota 13. dubna
* Dny otevřených dveří ( ukázky výroby – řízkování, roubování,
přesazování, vyzvedávání, komentovaný výklad, občerstvení)
– pátek 10. a sobota 11. května
* Také vás zveme na dvě akce na výstavišti v Praze Letňanech: FOR GARDEN – zahradnický veletrh 21. – 24. března

více...

Pivovar Velké Popovice pro vás chystá skvělé AKCE S KOZLEM

více...

Vstupenka ZDARMA na veletrhy o bydlení na výstavišti v Letňanech

 Na výstavišti  PVA EXPO PRAHA v Letňanech se od 21. do 24. 3. 2019 koná souběh veletrhů for Habitat, for Garden, Design Shaker, for Interiér, Světlo v architektuře a Nové bydlení,  na které vás srdečně zve PALÁC krbů a dovoluje si vám nabídnou čestnou vstupenku ZDARMA – pro čtenáře Zápraží ke stažení zde http://designshaker.cz/vystavovatel/voucher?v=72cc35f4fbbf90c816e9476691c94e77   nebo pro stáhnutí vstupenky klikněte zde: ČESTNÁ VSTUPENKA – DESIGN SHAKER atd.
Na veletrhu Design Shaker  v hale, stánku A22 prezentujeme moderní designové krby od různých výrobců a litinové nádobí od firmy FERLEON, na venkovní ploše 1V04 se můžete seznámit s naším sortimentem plynových a bioethanolových krbů a grilů od belgických dodavatelů.
Srdečně zve PALÁC Krbů, Černokostelecká 65/13, Říčany,  tel.+420 739 093 351

více...

ŠPEJBL'S HELPRS – AC/DC revival band v KC Labuť Říčany

ŠPEJBL’S HELPRS – AC/DC revival band.  Koncert nejlepší revivalové kapely AC/DC. Vstupné: 200 Kč předprodej; 230 Kč na místě. Stolová úprava sálu s parketem. Vstupenky nejsou místenkové.

více...

KC Labuť zve 2. dubna na slavnou divadelní hru Drobečky z perníku

Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský. Režie: Milan Schejbal. Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou ji ukáže správnou cestu, jak žít.

více...