Kontakty

 • Šéfredaktorka Zápraží
  Helena Vlnařová, tel.: 774 780 140,
  email: redakce@zaprazi.eu
 • Jednatel Zápraží, s. r. o.
  Hynek Kašpar
  ,
  tel.: 774 780 038,
  email: inzerce@zaprazi.eu
 • Marketing, inzerce Zápraží
  PhDr. et Mgr. Alena Kvasničková,
  tel.: 601 344 588, email: marketing.zaprazi@seznam.cz
 • Ekonom Zápraží 
  Ing. Petr Novák, tel.: 774 416 260,
  email: zaprazi@gmail.com
 • Grafika a sazba
  Studio Zápraží

Fakturační údaje:  Zápraží s.r.o., sídlo: Vlkovec 5 , 257 24 Chocerady.
IČO: 242 20 990, DIČ: CZ 242 20 990 
Registrační číslo: MK ČR E 17548

Bližší informace o měsíčníku Zápraží najdete ZDE