Zápraží s.r.o.

Šéfredaktorka Zápraží
Helena Vlnařová, tel.: 774 780 140,
email: redakce@zaprazi.eu

Jednatel Zápraží, s. r. o.
Marketingový manažer Zápraží

Hynek Kašpar
, tel.: 774 780 038,
email: inzerce@zaprazi.eu

Manažerka inzerce Zápraží
Mgr. Alena Kvasničková
, tel.: 601 344 588, 
email: marketing.zaprazi@seznam.cz

Ekonom Zápraží
Ing. Petr Novák
, tel.: 774 416 260,
email: jednatel@zaprazi.eu

Grafika Zápraží
Studio Zápraží

Náš časopis Zápraží je každý měsíc doručován do schránek Českou poštou a.s.,
na distribuční místa a ke stažení v elektronické podobě (pdf)

Zápraží, s.r.o.,
je vydavatelem časopisu Zápraží, provozovatelem www.zaprazi.eu a pořadatelem setkání osobností a obchodních společností v regionu. Díky časopisu Zápraží se zvyšuje vzájemná informovanost o dění v jednotlivých obcích  v regionu. Časopis podporuje meziobecní spolupráci a aktivní občanský život  a v neposlední řadě i místní podnikatele.

Fakturační údaje: Zápraží s.r.o., sídlo: Jevany, č.ev. 94, PSČ 281 66, IČO: 242 20 990, DIČ: CZ 242 20 990, registrační číslo: MK ČR E 17548, jednatel: Ing. Petr Novák.

MAS Říčansko, o.p.s.
Úzce spolupracujeme s MAS Říčansko, která pracuje podle metody LEADER a zprostředkovává možnost čerpání dotačních možností z Programu rozvoje venkova.