O nás

Zápraží je…

  • Zápraží (…) dlážděný zvýšený chodník (o šířce 1 až 2 m), upravený z hlíny a kamene podél nádvorní části stavení, nadkrytý přečnívající střechou, podpíranou v některých oblastech na okrajích sloupy. Místy (…) bývá zvýšené zápraží opatřeno i zábradlím. Ze zápraží vedou vstupy do obydlí a hospodářských prostor, takže umožňuje komunikaci mezi obytnou a hospodářskou části rolnické usedlosti, a je proto součástí domového půdorysu. Prostor zápraží sloužil též k besedám a různým pracím (…).
    Zdroj: http://www.lidova-architektura.cz

  • Zápražím je ovšem označována také oblast, která sice není součástí Prahy, ale s Prahou bezprostředně sousedí. Tedy i region, ve kterém bydlíme a působíme, náš region jihovýchodně od Prahy.

  • Zápraží je proto název našeho regionálního časopisu, který se k vám, našim čtenářům, dostává již patnáctou sezonu. Jeho první číslo vyšlo v roce 2007 a od té doby měsíčník absolvoval řádku proměn, ať již vizuálních, obsahových nebo na pozicích vlastníků, pracovníků a spolupracovníků.


Kde se vzalo Zápraží?

Časopis Zápraží, jehož první číslo pod tímto názvem vyšlo v květnu 2007, plynule navázal na periodikum Patriot, které náleželo pod MAS Říčansko. Také Zápraží bylo v prvních letech vydáváno pod hlavičkou této organizace. Jak se uvádělo v tiráži: ZÁPRAŽÍ časopis pro občany Ladova kraje a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhříněves. Původní název PATRIOT. Vydává nezisková organizace MAS Servis Říčansko, o.s.
Od září 2012 došlo ke změně – časopis přešel do soukromých rukou, vydavatelem se stala Zápraží s.r.o. V tiráži se již také změnilo označení oblasti: ZÁPRAŽÍ, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou.

V současné době  má časopis Zápraží pouze virtuální kancelář, jeho tým je  nevelký, ale pracovitý :o)
Zapojit se do činnosti  měsíčníků a stát se pravidleným spolupracovníkem či občasným přispěvovatelem časopisu však může každý, kdo má zájem… stačí nás kontaktovat, domluvit se.

 

PATRIOT ROČNÍK 1, ČÍSLO 1
(náhled titulní stránky)
datum vydání: listopad 2000
formát: novinový střední, berliner 470 x 315 mm
počet stran: 8

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPRAŽÍ ROČNÍK 1, ČÍSLO 1
(náhled titulní stránky)
datum vydání: květen 2007
formát: A4
počet stran: 40

 

 

 

 

 

 

 

 ZÁPRAŽÍ ROČNÍK XIV. , ČÍSLO 7-8/2020
(náhled titulní stránky)
datum vydání: 1. července 2020
formát: A4
počet stran: 32