Oprava silnice I/2 (ulice Černokostelecká) v Říčanech již začala

Pro rekonstrukci silnice I/2, průtahu Říčan u Prahy, ulice Černokostelecké, byl již vybrán zhotovitel. Nejvýhodnější nabídku podala společnost EUROVIA CS a.s., rekonstrukci se zavázala provést za 267,87 mil. Kč bez DPH. Přípravné práce již probíhají, rekonstrukční by měly být zahájeny nejpozději začátkem letních prázdnin a dokončeny v příštím roce. Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace o délce cca 2,5 km včetně sousedících ploch a celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem. Práce budou rozvrženy do dvou navazujících etap, které si vyžádají omezení dopravy a objízdné trasy. Investorem stavby je ŘSD ČR společně s městem Říčany, které se na investici bude podílet přibližně z 30%.
Zdroj: www.rsd.cz