400. výročí Liechtensteinů na Černokostelecku

Rozsáhlé černokostelecké panství získali Liechtensteinové roku 1623, na základě kupní smlouvy mezi Albrechtem z Valdštejna a Karlem I. knížetem z Liechtensteinu. Cenu 600 000 kop míšenských na smlouvě sepsané v závěru roku 1622 potvrdilo pět význačných svědků. Karel I. z Liechtensteina závazky kupní smlouvy vyrovnal v únoru 1623, a získal tím kromě 66 vesnic také dvě městečka – Stříbrnou Skalici a Černý Kostelec (dnešní Kostelec n. Č. lesy). Svůj majetek ve středních Čechách pak ještě rozšířil, mj. o města Český Brod a Kouřim. Jeho potomci se zasloužili o další rozvoj černokosteleckého panství, které jim náleželo až do zestátnění za první pozemkové reformy (1920-1932). V roce 1934 byla pak část majetku (lesy a zámek v Kostelci n. Č. lesy) převedena na Lesnickou fakultu ČVUT (dnes Česká zemědělská univerzita), která ho má doposud.

Karel I. z Liechtensteina