Aktuální uzavírky silnic v kraji na Zápraží

KLOKOČNÁ – Stavební práce v rámci realizace projektu Kanalizace a ČOV Klokočná budou probíhat v termínu 6. 4. až 31. 8. 2021 a kromě jiného jsou s nimi spojena dopravní omezení. V samotné obci do některých „slepých“ komunikací bude umožněn přístup jen pěšky, jinak se práce nejvíce dotknou státní silnice, na cca 6 týdnů dojde i přerušení autobusové dopravy. (www.klokocna.cz)

ŠTÍHLICE – Z důvodu pokračování výstavby kanalizace, přípojek a opravy povrchu vozovky bude v termínu 1. 3. až 31. 6. 2021 uzavřena silnice ze Štíhlic ke hřbitovu, směrem na Kozojedy. (www.stihlice.cz)

STŘÍBRNÁ SKALICE – Silnice II/335 (ulice Pražská a Sázavská, tj. průtah obcí) bude z důvodu opravu povrchu komunikace a mostů, oprav odvodnění a bezpečnostních prvků uzavřena v termínu 22. 3. až 29. 8. 2021. Práce budou probíhat v etapách, etapa 3 (Sázavská ulice) bude dělena na tři podetapy, provoz autobusové dopravy by měl zůstat nenarušen. (www.stribrnaskalice.cz)

UHŘÍNĚVES – DOLNÍ MĚCHOLUPY – V dubnu by měla začít další z dlouhodobějších plánovaných částí rekonstrukce ulice Kutnohorská (silnice I. třídy), což ovlivní nejen dopravu běžnou, ale zasáhne to i do příměstské. Práce budou rozděleny do etap (první úsek asi od 8. 4. do 10. 8. 2021, ukončení prací do konce roku 2021), začne se jízdním pruhem od Uhříněvsi směrem do Dolních Měcholup. Objízdná trasa bude stanovena. Pruh od Prahy zůstane po dobu rekonstrukce opačného směru plně průjezdný. (www.tsk-praha.cz)