Alzheimerova choroba – poradna v časopise Zápraží

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 lidí a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na dvojnásobek.

Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete dotaz do naší poradny příp. do redakce časopisu.

S odpověďmi na nejčastější dotazy se budeme setkávat  nové rubrice, která  je od června 2021 zařazována do časopisu Zápraží.

Jak poznat Alzheimerovu chorobu?

Včasné rozpoznání demence není vždy snadné. Většina lidí obvykle poruchu sama nerozpozná, nebo se stydí a maskuje příznaky. Mírné poruchy myšlení a zapomínání jsou často okolím mylně považovány za přiměřené věku. Narušených schopností si můžete všimnout nejčastěji při běžném rozhovoru. Indicií můžou být časté nepřesnosti, logické chyby v odpovědích, obtížné hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událostí a údajů. Pacienty přivádí k lékaři nejčastěji potíže s pamětí a myšlením. Často ale upozorní na problémy lékaře spíše rodina nebo přátelé. Postupně může nemoc vést až ke změně celé osobnosti, přičemž primární poruchou bývá zhoršení poznávání, inteligence a paměti, často dochází ke změnám emocí a chování.
Kontakt: www.alzheimercentrum.cz/poradna