Areál břežanské základní školy získal ocenění v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017

Areál základní a mateřské školy v Dolních Břežanech byl v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017 velmi úspěšný.  Odborná porota ho vybrala mezi tři nejlepší projekty. Ze soutěže si areál břežanské školy odnesl od odborné poroty toto hodnocení: “Modernizace školy je ukázkou kvalit architektonického řešení, založeném na střídmosti, které výrazně kultivuje stávající školní budovu. Instalace reprodukcí obrazů klade důraz na vizuální vnímání prostoru a zároveň dává významná díla z dějin českého umění do povědomí dětí. Stavba je významným přínosem v rozvoji školství v obci.“
„ Nový školní pavilon s navazujícím rozšířením areálu školy jsou výsledkem dlouhodobého úsilí, které obec v oblasti vzdělávání vynakládá. Ocenění nás samozřejmě velmi těší. Další investicí, kterou v areálu školy aktuálně dokončujeme, je unikátní sportovní hala. Ta bude veřejnosti sloužit již od listopadu letošního roku. Věříme, že i tato stavba má velký potenciál uspět v této prestižní soutěži,“ sdělil Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany. Čtvrtý ročník této soutěže, která je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů, proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu.