Červnová dopravní omezení v úseku Louňovice – Vyžlovka

V červnu vstoupí do další fáze  rekonstrukce  silnice I/2 Kutnohorská. Celá tato rozsáhlá akce  by měla být, jak již bylo  několikrát uvedeno, ukončena do konce srpna 2023.
V červnu od 7. do 28. 6.dojde k úplné uzavírce jízdního pruhu v pravém  směru od Mukařova směr Kostelec n. Č. lesy od odbočky na Žernovku (ulice Zájezdní) až na II. hráz v Louňovicích  a zároveň také k uzavírce stejného pruhu z Vyžlovky až na odbočku na Štíhlice (před Kozojedy). V úseku u Louňovic tudíž nastane 1) uzavření  křižovatky u I. hráze, 2) nebudou v provozu obě autobusové zastávky Louňovice I. hráz. Otevřena však zůstává i nadále křižovatka na II. hrázi. Což znamená, že bude  umožněn průjezd přes obec zpět na I. hráz (třeba i za účelem návštěvy zahradnictví Alfík).
Omezení se dotkne také autobusu č. 489, který bude mít provizorní nástupní /výstupní zastávku  na horní návsi před hotelem U sv. Huberta. Děti navštěvující ZŠ Mukařov pak nebudou z důvodu změny trasy autobusu po dobu uzavírky využívat zpět zastávku přímo před školou, ale  zastávku Mukařov na Pražské ulici (u Flipu).
více info k uzavírkám: www.lounovice.cz
 
Ze zprávy ŘSD ČR: Oprava je vyvolaná nevyhovujícím stavem krytových vrstev vozovky, která je porušena únavovými trhlinami ve stopách vozidel, vyjetými kolejemi, trhlinami z nespojení i stářím asfaltových vrstev a vychází ze zpracované diagnostiky. Mimo výměny konstrukčních vrstev vozovky bude součástí opravy také obnova nefunkčního odvodnění komunikace s pročištěním příkopů a rekonstrukcí nebo výměnou stávajících propustků. Dojde také na náhradu stávajících záchytných zařízení (svodidel), výměnu a doplnění vodicích bezpečnostních zařízení (směrové sloupky) a obnovu vodorovného dopravního značení. Úpravou projdou také stávající přechody pro chodce.