Den židovských památek

Šestý ročník Dne židovských památek v ČR se uskuteční v neděli 13. srpna 2023. Zcela zdarma nebo za dobrovolné či symbolické vstupné bude zpřístupněno 55 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a Slezsku a návštěvníci tak budou mít možnost navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou opravou. Mezi největší lákadla letošního roku patří bezesporu čáslavská synagoga, ve které byla po několika letech dovršena první fáze rekonstrukce.
Nově jsou letos do projektu zahrnuty židovské hřbitovy v Litomyšli, Přistoupimi nebo Terešově. Pozornost si zaslouží i židovské hřbitovy v Kolíně a Polné. Na starém kolínském hřbitově proběhla v loňském roce dokumentace více než 600 náhrobků, během které bylo nalezeno několik místních významných osobností – rabínů, jejich rodinných příslušníků či představených židovské náboženské obce. Na židovském hřbitově v Polné byla v první polovině letošního roku dokončena oprava 114 náhrobků poškozených působením eroze, samovolným pádem, nebo v důsledku dřívějšího vandalismu. Letošní ročník je v některých místech doplněn o doprovodný program, který většinou spočívá v komentovaných prohlídkách nebo přednáškách. Obzvláště bohatý je již tradičně v Pacově, komentované prohlídky proběhnou ale i například v Turnově, Žamberku či Roudnici nad Labem.
Podrobnosti k jednotlivým objektům, včetně doprovodného programu jsou k dispozici na webové stránce projektu www.denzidovskychpamatek.cz nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci. Na každém místě se návštěvníci můžou seznámit s problematikou péče o danou památku a investicemi do její údržby v posledních letech.
Záměrem Dne židovských památek je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek památek, synagog  a hřbitovů v regionech po celé České republice. Z památek Pražského židovského města je součástí projektu pouze Jeruzalémská synagoga, na jejíž ženské galerii jsou k vidění dvě stálé expozice podrobně se zabývající právě péčí o židovské památky.
Všechny zapojené objekty budou zdarma, nebo za dobrovolné či symbolické vstupné přístupné od 10:00 do 17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času.