Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví se letos konají ve dnech  10.–18. září 2022. Při této příležitosti jsou naplánovány speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor, oživené kostýmované prohlídky nebo odborné přednášky. Národní zahájení EHD s tématem Udržitelné památky se koná 9. a  10. září v Chebu.
Seznam zapojených památek, mapa s památkami a další info naleznete na webu Sdružení historických sídel https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2022/, další přehled (jen státní památky) pak na webu Národního památkového ústavu.