Doprava: Přestavba křižovatky u Úval

V dubnu byly zahájeny práce, resp. kácení dřevin, v rámci přestavby stávající stykové křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval. Jde o křižovatku ve směru od Prahy (na Kolín) před Úvaly, kde se na  silnici I/12 napojuje směr od Jiren a z centra Úval.

Doplněny budou připojovací a odbočovací pruhy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v lokalitě,  s tím souvisí i terénní úpravy.

O změnách na této křižovatce, pro výšeníbezečsti apřehlednosti,  se jednalo dlouhodobě, zvažovaly se varinty  také okružní křižovatky, nakoec stala zelenou verze přpojovací/odbočovací pruh.