Křížovka v Zápraží – zajímavá forma prezentace

Zarezervujte si křížovku pro některý z dalších měsíců roku 2021

Do Zápraží jsme začali od října 2020 zařazovat, nejprve v rozsahu 1/2 strany, pak jako celostranu, klasickou švédskou křížovku.  A zjistili jsme, že čtenáři/luštitelé ji v našem časopise uvítali, zpětná vazba to dokázala. Křížovka se tak stala  stálým prvkem časopisu (má své místo na straně 30) a rozhodli jsme se ji nabídnout také inzerentům.

V březnovém čísle tak na výherce čekaly sáčky s osivem od společnosti DOBRASEMENA.CZ, v dubnovém  vydání se hraje o kubík písku a vouchery z BETONÁRKY MUKAŘOV a pro květnové číslo se již připravují vouchery na nákup v ZAHRADNICTVÍ LIMUZY u Českého Brodu!

Křížovka tak může být poutavou formou prezentace i pro Vás! Spojuje v sobě slogan či informaci (tajenka), úvodní text a grafickou inzerci (výřez/okno v křížovce).
Ceník a podmínky inzertní křížovky o ceny, stejně jako Pravidla křížovky pro soutěžící jsou na našem webu v odkazu Inzerce.