Křížovka z čísla 7-8/2022 (výherci)

Vzhledem k tomu, že na výherce křížovky z prázdninového čísla Zápraží (7-8/2022) čekají  vstupenky na jednodenní hudební festival v Českém Brodě (Brod 1995), který se koná  20. srpna, tak ano, platí v tištěné verzi uvedený termín pro odeslání vyluštěné tajenky, tj. do 20. července.
Jsme rádi, že luštíte, že máte zájem o časopis i festival, a protože jsme už obdrželi první dotazy, jak to bude, když časopis v srpnu nevychází, přidáváme  info: Odpovědi s tajenkou zasílejte  jako vždy na náš email redakce@zaprazi.eu do uvedeného 20. července, výherce budeme včas kontaktovat, vstupenky budou mít připraveny  na pokladně u vchodu do areálu v Českém Brodě v den konání akce.