Most Šmejkalka na D1 projde rekonstrukcí

Protektorátní most na Šmejkalce nahradí po dobu oprav provizorium. Modernizace 160 kilometrů D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou trápí řidiče a dokončena nebude ani v roce 2021.

Úzkým hrdlem zůstane obloukový most Šmejkalka u Senohrab (délka 250 m, šířka 25 m, výška nad údolím potoka 53 m), který je jediným dodnes využívaným mostem z první etapy výstavby dálnice ve 40. letech. Podle vyjádření ŘSD je třeba most radikálně rekonstruovat, aby vyhovoval požadavkům moderní dálniční komunikace. Rekonstrukce bude natolik náročná, že bude nutné vybudovat vpravo vedle jízdního pásu do Brna provizorní mostní konstrukci pro převedení dopravy. Stávající mostní konstrukce totiž neumožňuje převedení dopravy 2+2 na jednu polovinu. Ze současného mostu budou využity pouze vyhovující mostní oblouky. Celkový náklad rekonstrukce mostu je kalkulován na 830 milionů Kč. Plán rekonstrukčních prací je následující: 2020 – přípravné práce / 2021 – budování nosné konstrukce provizorního mostu, převedení dopravy a demolice levého mostu / 2022 – výstavba levého mostu / 2023 – výstavba pravého mostu, dokončovací práce, demolice provizoria.