Naučná stezka Krásné vyhlídky 10. výročí otevření

Krásné vyhlídky, s výchozím bodem z mnichovického nádraží, je
koncipována jako okružní trasa pro pěší, v celkové délce zhruba 9 km, a s převýšením 150 m. Má 9 odpočinkových zastavení nejen na
vyhlídkových místech, ale také u historických staveb, např. u Zittova mlýna. Díky NS došlo k obnovení původních historických pěších cest, součástí realizace byly také úpravy a výsadby křovin a stromů. Za NS
Krásné vyhlídky stojí Klub seniorů Mnichovice, město Mnichovice, obce Struhařov a Klokočná.

12. listopadu se můžete vydat na vycházku doplněnou v rámci výročí také speciálním programem.